PTVA-EDUCEUM COURSE DETAILS

ADMISSION to S.Y. J.C. Arts / Commerce / Science / HSVC : 2021–2022
Mock Examination Time Table MA Communication and Journalism Sem IV
SY / TY BA / BCom / BSC/ BSCIT / BMS / BAMMC Admission Procedure for Academic Year 21-22
N.C.C. - ENROLLMENT: 2021-22
Declaration of Result F.Y. / S.Y. B.A. / B.Sc. / B.Com / BMS / B.Sc IT / BMM Sem II and IV Regular examination April-2021
Link for Online Examination - 2021
Time Table for M.A. / M.Sc. Sem IV Mock and regular Examination April-2021
FREESHIP SCHOLARSHIP FORM 2020-2021
Important Instructions for Online Examination December 2020
Guidelines for students appearing for MCQ
Mentor Mentee Scheme For FYBA/BCom/BSc/IT/BMS/BAMMC Students

Vachan Prerana Din

About the Event

भारताचे माजी राष्ट्रपती कलम यांच्या जयंती निमित्त वाचन प्रेरणा दिनाचे आयोजन करण्यात आले विध्यार्थ्यांनी मराठी आणि इंग्रजीतील कविता आणि कथा नाट्य उतारे यांचे वाचन केले याचबरोबर  प्राध्यापकांनी वाचनाचे महत्व याविषयावर व्याख्यान दिले   

Photographs